Welkom bij Museum het Ursulinenconvent

Museum het Ursulinenconvent is gevestigd in een uit de negentiende eeuw daterend Ursulinenklooster met een kapel met prachtige gebrandschilderde ramen. In het Het Familiemuseum laten wij u op velerlei manieren kennis maken met de geschiedenis van de mens in zijn familieverband: vanaf de eerste mens tot het heden met speciale aandacht voor DNA, de in Eijsden geboren wetenschapper Eugène Dubois, Heraldiek, Karel de Grote, Iconografie en Genealogie. Het beschikt over een museum(eet)café met uitgebreide kaart en over een VVV- en museumwinkel. Zie openingstijden en prijzen en onze contactinformatie.


Wilt u meer weten over de farmacie in de negentiende eeuw? Bezoek dan de apotheek in Museum het Ursulinenconvent. De eerste eigenaar was waarschijnlijk Kaspar(us) Joseph Hubert Smeets (1831-1878) van wiens firma K. Smeets, nog een medicijnflesje met etiket in deze apotheek bewaard is. De volgende eigenaar was Johannes Hubertus Josef Petrus (Jan en ook wel Jan Pieter) Hupperetz (1844-1885), die in Luik farmacie gestudeerd had. Na diens overlijden werd de apotheek enige jaren waargenomen door de weduwe met behulp van een apotheker en na het afronden van zijn studie nam zoon Mathias Louis Emile (Emile) Hupperetz (1871-1957) de apotheek over. Emile was ook enige tijd burgemeester van Gulpen. In 1949 werd de apotheek overgedaan aan J.H.A. (Jean) Cornips. Cornips was op 5 november 1937 te Utrecht geslaagd als apothekersassistent; op 14 oktober 1940 slaagde hij voor zijn ‘candidaatsexamen pharmacie’ en vijf jaar later later voor zijn doctoraalexamen. Cornips is slechts vier jaar apotheker in Gulpen geweest, want in 1953 ging het eigendom van de apotheek over op Gerard Jozef Petrus Maria Hundscheid, die in 1952 te Utrecht cum laude zijn apothekersexamen had afgelegd. In 1962 maakte het oude interieur plaats voor een aan de eisen van die tijd aangepast interieur. Het oude interieur werd geschonken aan Museum Land van Valkenburg en later in bruikleen gegeven aan Museum het Ursulinenconvent.